สมาชิกของคลาส CPen

ก่อสร้าง

CPen โครงสร้างวัตถุCPen?

การเตรียมใช้งาน

CreatePen สร้างปากกา cosmetic หรือทางเรขาคณิตแบบลอจิคัลที่ระบุลักษณะ ความกว้าง และแอตทริบิวต์ของแปรง และแนบไปวัตถุCPen?
CreatePenIndirect สร้างปากกา มีลักษณะ ความกว้าง และสีกำหนดให้ในการ LOGPENโครงสร้าง และแนบไปวัตถุCPen?

การดำเนินการ

FromHandle ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCPenเมื่อ Windows HPEN?

แอตทริบิวต์

ตัวดำเนินการ HPEN ส่งกลับที่ Windows จัดการกับวัตถุCPen?
GetLogPen ได้รับการ LOGPENต้นแบบโครงสร้าง?
GetExtLogPen ได้รับการ EXTLOGPENต้นแบบโครงสร้าง?

ภาพรวม CPen |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index