สมาชิกของคลาส CPaintDC

ข้อมูลสมาชิก

m_ps ประกอบด้วยPAINTSTRUCTที่ใช้ในการระบายพื้นที่ไคลเอ็นต์?
m_hWnd HWNDที่แนบวัตถุนี้CPaintDC?

ก่อสร้าง

CPaintDC โครงสร้างแบบCPaintDCที่มีการเชื่อมต่อกับการระบุCWnd?

ภาพรวม CPaintDC |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index