สมาชิกของคลาส COleStreamFile

ก่อสร้าง

COleStreamFile โครงสร้างวัตถุCOleStreamFile?

แอตทริบิวต์และการดำเนินงาน

แนบ เชื่อมโยงการสตรีมกับวัตถุ?
CreateMemoryStream สร้างกระแสข้อมูลแบบจากหน่วยความจำที่ส่วนกลาง และการเชื่อมโยงนั้นกับวัตถุ?
CreateStream สร้างกระแสข้อมูลแบบ และเชื่อมโยงคุณกับวัตถุ?
ปลดออก กระแสข้อมูลจากวัตถุ disassociates?
GetStream ส่งกลับค่ากระแสข้อมูลปัจจุบัน?
OpenStream เปิดสตรีม และ associates กับวัตถุได้อย่างปลอดภัย?

ภาพรวม COleStreamFile |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index