COleServerDoc::COleServerDoc

COleServerDoc ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCOleServerDocโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบ OLE Dll คุณต้องเรียกใช้COleLinkingDoc::Registerเพื่อเปิดการสื่อสารกับ OLE ถ้าคุณกำลังใช้COleTemplateServerในโปรแกรมประยุกต์ของคุณCOleLinkingDoc::Registerถูกเรียกสำหรับคุณ โดยการใช้งานCOleLinkingDocของOnNewDocument, OnOpenDocumentและOnSaveDocument?

ภาพรวม COleServerDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleLinkingDoc::Register(&N)

Index