COleSafeArray

คลาCOleSafeArrayชั้นการทำงานกับอาร์เรย์ของชนิดกำหนดเองและมิติได้ COleSafeArrayมาจากโครงสร้าง OLEแปร ฟังก์ชันสมาชิก OLE SAFEARRAYพร้อมใช้งานผ่านCOleSafeArrayเป็นชุดของฟังก์ชันสมาชิกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอาร์เรย์ one-dimensional ไบต์?

#รวม lt;afxdisp.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleVariant, CRecordSet, CDatabase(&N)

Index