COleResizeBar::COleResizeBar

COleResizeBar ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCOleResizeBar โทรสร้างเพื่อสร้างวัตถุแถบปรับขนาด?

ภาพรวม COleResizeBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleResizeBar::Create(&N)

Index