COleLinkingDoc::COleLinkingDoc

COleLinkingDoc ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCOleLinkingDocโดยไม่ต้องเริ่มต้นการสื่อสาร ด้วยระบบ OLE Dll คุณต้องเรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกลงทะเบียนการแจ้ง OLE ว่า เอกสารที่เปิดอยู่?

ภาพรวม COleLinkingDoc |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleLinkingDoc::Register(&N)

Index