COleIPFrameWnd::COleIPFrameWnd

COleIPFrameWnd ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCOleIPFrameWndและงานเตรียมใช้งานข้อมูลของรัฐในสถาน ซึ่งถูกเก็บอยู่ในโครงสร้างของชนิดOLEINPLACEFRAMEINFO?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม OLEINPLACEFRAMEINFOในการOLE 2 Programmer's Reference, Volume 1?

ภาพรวม COleIPFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleServerDoc::ActivateInPlace(&N)

Index