สมาชิกของคลาส COleInsertDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_io โครงสร้างของชนิดOLEUIINSERTOBJECTที่ควบคุมการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

COleInsertDialog โครงสร้างวัตถุCOleInsertDialog?

การดำเนินงานและแอตทริบิวต์

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบการแทรกวัตถุ OLE?
CreateItem สร้างรายการที่เลือกในกล่องโต้ตอบ?
GetSelectionType รับชนิดของวัตถุที่เลือก?
GetClassID รับCLSIDที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก?
GetDrawAspect บอกว่า จะวาดสินค้าเป็นไอคอน?
GetIconicMetafile ได้รับหมายเลขอ้างอิงการการ metafile เกี่ยวข้องกับฟอร์ม iconic ของสินค้านี้?
GetPathName รับเส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้มที่เลือกไว้ในกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม COleInsertDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index