COleException::m_sc

SCODE m_sc

หมายเหตุ

สมาชิกของฐานข้อมูลนี้มีรหัสสถานะ OLE ที่บ่งชี้เหตุผลสำหรับการยกเว้น ค่าของตัวแปรนี้ถูกกำหนดโดยAfxThrowOleException?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมบนSCODE, โครงสร้างของ COM รหัสข้อผิดพลาดในPlatform SDK?

ภาพรวม COleException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspAfxThrowOleException(&N)

Index