COleDropTarget::COleDropTarget

COleDropTarget ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุของคลาสCOleDropTarget ติดต่อลงทะเบียนเพื่อเชื่อมโยงวัตถุนี้กับหน้าต่าง?

ภาพรวม COleDropTarget |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDropSource, COleDropTarget::Register, COleDropTarget::Revoke(&N)

Index