COleDocument::OnUpdateEditChangeIcon

afx_msg โมฆะ OnUpdateEditChangeIcon ( CCmdUI * pCmdUI );

พารามิเตอร์

pCmdUI

ตัวชี้ไปยังโครงสร้างแบบCCmdUIที่ใช้แทนเมนูที่สร้างคำสั่งปรับปรุง ตัวจัดการโปรแกรมปรับปรุงโทรศัพท์เปิดใช้งานสมาชิกฟังก์ชันของโครงสร้างCCmdUIถึงpCmdUIเพื่อการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้?

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบการปรับปรุงคำสั่งเปลี่ยนไอคอนบนเมนูแก้ไข OnUpdateEditChangeIconปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้คำสั่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไอคอนที่ถูกต้องมีอยู่ในเอกสารหรือไม่ แทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน?

ภาพรวมของ COleDocument สมาชิกของคลาส แผนภูมิของลำดับชั้น

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument::OnEditChangeIcon, CCmdUI(&N)

Index