COleDataObject::COleDataObject

COleDataObject ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCOleDataObject การเรียกไปยังCOleDataObject::AttachหรือCOleDataObject::AttachClipboardต้องทำก่อนการเรียกฟังก์ชันCOleDataObjectอื่น ๆ?

หมายเหตุnbsp  เนื่องจากพารามิเตอร์ที่จะใช้ตัวจัดการการลาก และปล่อยเป็นตัวชี้ไปยังCOleDataObjectมีไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ตัวสร้างนี้สนับสนุนการลากแล้วปล่อย(&N)?

ภาพรวม COleDataObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDataObject::Attach, COleDataObject::AttachClipboard, COleDataObject::Release(&N)

Index