สมาชิกของคลาส COleConvertDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_cv โครงสร้างแบบที่ควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

COleConvertDialog โครงสร้างวัตถุCOleConvertDialog?

การดำเนินงานและแอตทริบิวต์

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบการ OLE เปลี่ยนสินค้า?
DoConvert ทำการแปลงที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ?
GetSelectionType ชนิดของสิ่งเลือกที่ได้รับ?
GetClassID รับCLSIDที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก?
GetDrawAspect ระบุว่า จะวาดเป็นไอคอนรายการ?
GetIconicMetafile ได้รับหมายเลขอ้างอิงการการ metafile เกี่ยวข้องกับฟอร์ม iconic ของสินค้านี้?

ภาพรวม COleConvertDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index