COleControl::OnSetClientSite

เสมือน โมฆะ OnSetClientSite ( );

หมายเหตุ

เรียกตามกรอบเมื่อคอนเทนเนอร์ได้เรียกฟังก์ชันIOleControl::SetClientSiteของตัวควบคุม โดยค่าเริ่มต้นOnSetClientSiteตรวจ ว่าคุณสมบัติของข้อมูลเส้นทางถูกโหลด และ ถ้า พวกเขา สายDoDataPathPropExchange?

แทนที่ฟังก์ชันนี้เพื่อทำการประมวลผลการแจ้งเตือนนี้พิเศษ โดยเฉพาะ การแทนที่ของฟังก์ชันนี้ควรเรียกคลาสพื้นฐาน?

ภาพรวม COleControl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index