สมาชิกของคลาส COleChangeIconDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_ci โครงสร้างแบบที่ควบคุมลักษณะการทำงานของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

COleChangeIconDialog โครงสร้างวัตถุCOleChangeIconDialog?

การดำเนินงานและแอตทริบิวต์

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบการ OLE 2 เปลี่ยนไอคอน?
DoChangeIcon ทำการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในกล่องโต้ตอบ?
GetIconicMetafile ได้รับหมายเลขอ้างอิงการการ metafile เกี่ยวข้องกับฟอร์ม iconic ของสินค้านี้?

ภาพรวม COleChangeIconDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index