CMonthCalCtrl::CMonthCalCtrl

CMonthCalCtrl ();

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อสร้างวัตถุCMonthCalCtrl คุณต้องเรียกใช้สร้างหลังจากที่คุณสร้างวัตถุ?

ภาพรวม CMonthCalCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMonthCalCtrl::Create(&N)

Index