CMiniFrameWnd::CMiniFrameWnd

CMiniFrameWnd ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบCMiniFrameWndแต่ไม่ได้สร้างหน้าต่าง เมื่อต้องการสร้างหน้าต่าง โทรCMiniFrameWnd::Create?

ภาพรวม CMiniFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd(&N)

Index