CMetaFileDC::CMetaFileDC

CMetaFileDC ( );

หมายเหตุ

สร้างวัตถุCMetaFileDCในสองขั้นตอน ครั้งแรก โทรCMetaFileDCแล้วเรียกสร้างซึ่งสร้างบริบทอุปกรณ์ Windows metafile และแนบไปวัตถุCMetaFileDC?

ภาพรวม CMetaFileDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMetaFileDC::Create(&N)

Index