CMemoryException::CMemoryException

CMemoryException ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCMemoryException ไม่ใช้ตัวสร้างนี้โดยตรง แต่แทนที่จะ เรียกใช้ฟังก์ชันสากลAfxThrowMemoryException ฟังก์ชันนี้ส่วนกลางสามารถประสบความสำเร็จในสถานการณ์หมดความจำเป็นเนื่องจากนั้นโครงสร้างวัตถุยกเว้นในหน่วยความจำที่จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นการประมวลผล ให้ดูบทความ ข้อยกเว้นในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CMemoryException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspการประมวลผลข้อยกเว้น(&N)

Index