CMDIFrameWnd::CMDIFrameWnd

CMDIFrameWnd ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อสร้างวัตถุCMDIFrameWnd เรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกสร้างหรือLoadFrameในการสร้างกรอบหน้าต่าง MDI สามารถมองเห็นได้?

ภาพรวม CMDIFrameWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd::Create, CFrameWnd::LoadFrame(&N)

Index