CMDIChildWnd::CMDIChildWnd

CMDIChildWnd ( );

หมายเหตุ

การเรียกเพื่อสร้างวัตถุCMDIChildWnd โทรสร้างเพื่อสร้างหน้าต่างมองเห็นได้?

ภาพรวม CMDIChildWnd |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCMDIChildWnd::Create(&N)

Index