สมาชิกของคลาส CMapPtrToPtr

ก่อสร้าง

CMapPtrToPtr โครงสร้างคอลเลกชันที่แมปโมฆะพอยน์เตอร์ไปชี้ที่โมฆะ?

การดำเนินการ

การค้นหา ค้นหาตัวชี้เป็นโมฆะตามคีย์การโมฆะชี้ ใช้สำหรับการเปรียบเทียบคีย์ตัวชี้ค่า ไม่เอนทิตีมันชี้ไป?
SetAt แทรกองค์ประกอบลงในแผนที่ แทนที่องค์ประกอบที่มีอยู่ถ้าพบแป้นที่ตรงกัน?
[] ตัวดำเนินการ แทรกองค์ประกอบลงในแผนที่ — ทดแทนตัวดำเนินการสำหรับSetAt?
RemoveKey เอาองค์ประกอบที่ระบุ โดยคีย์?
RemoveAll เอาองค์ประกอบทั้งหมดจากแผนที่นี้?
GetStartPosition ส่งกลับค่าตำแหน่งขององค์ประกอบแรก?
GetNextAssoc ได้รับองค์ประกอบถัดไปสำหรับวน?

สถานะ

GetCount ส่งกลับจำนวนขององค์ประกอบในแผนที่นี้?
IsEmpty ตรวจสอบเงื่อนไขว่างเปล่าแผนที่ (ไม่มีองค์ประกอบ)?

ภาพรวม CMapPtrToPtr |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index