สมาชิกของคลาส CListView

ก่อสร้าง

CListView โครงสร้างวัตถุCListView?

แอตทริบิวต์

GetListCtrl ส่งกลับค่าของตัวควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกับมุมมอง?

ภาพรวม CListView |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index