ภาพรวมของไลบรารีคลาส

ภาพรวมนี้งโครไนส์การชะงัก และอธิบายถึงการเรียนในไลบรารีของ Microsoft Foundation Class (MFC) รุ่น 6.0 คลาสที่ใน MFC นำมารวมกัน การประกอบเป็นการ "application framework" — กรอบของโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows API งานของคุณเขียนโปรแกรมจะกรอกข้อมูลในรหัสเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ?

Index