สมาชิกของคลาส CIPAddressCtrl

ก่อสร้าง

CIPAddressCtrl โครงสร้างวัตถุCIPAddressCtrl?
สร้าง สร้างตัวควบคุมที่อยู่ IP และแนบไปกับวัตถุCIPAddressCtrl?

แอตทริบิวต์

IsBlank กำหนดว่าถ้าเขตข้อมูลทั้งหมดในตัวควบคุมที่อยู่ IP ว่างเปล่า?
ClearAddress ล้างเนื้อหาของตัวควบคุมที่อยู่ IP?
GetAddress ดึงค่าที่อยู่ของสี่เขตข้อมูลทั้งหมดในตัวควบคุมที่อยู่ IP?
SetAddress ตั้งค่าที่อยู่ของสี่เขตข้อมูลทั้งหมดในตัวควบคุมที่อยู่ IP?
SetFieldFocus ตั้งโฟกัสแป้นพิมพ์ไปยังเขตข้อมูลที่ระบุไว้ในตัวควบคุมที่อยู่ IP?
SetFieldRange ช่วงตั้งค่าในเขตข้อมูลระบุไว้ในตัวควบคุมที่อยู่ IP?

ภาพรวม CIPAddressCtrl |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index