CInternetFile::Flush

()ฟัจด์โมฆะเสมือน
โยน (CInternetException);

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้สมาชิกการล้างเนื้อหาของบัฟเฟอร์ที่เขียน ใช้ล้างเพื่อค้ำประกันว่า ข้อมูลทั้งหมดในหน่วยความจำจะถูกเขียนไปยังเครื่องเป้าหมาย และการค้ำประกันการธุรกรรมของคุณกับเครื่องโฮสต์เสร็จเรียบร้อย ล้างจะมีประสิทธิภาพเฉพาะบนวัตถุCInternetFileที่เปิดสำหรับเขียน?

ภาพรวม CInternetFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index