CInternetFile::CInternetFile

CInternetFile ();

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าเมื่อสร้างวัตถุCInternetFile?

คุณไม่เคยสร้างวัตถุCInternetFileโดยตรง แทน สร้างวัตถุของของคลาสที่ได้รับ โดยโทรศัพท์CGopherConnection::OpenFileหรือCHttpConnection::OpenRequest คุณยังสามารถสร้างCInternetFileวัตถุ โดยการเรียกCFtpConnection::OpenFile?

ภาพรวม CInternetFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCInternetConnection, CHttpFile CGopherFile(&N)

Index