สมาชิกของคลาส CInternetConnection

ก่อสร้าง

CInternetConnection โครงสร้างวัตถุCInternetConnection?

การดำเนินการ

GetContext ได้รับ ID บริบทสำหรับวัตถุการเชื่อมต่อนี้?
GetSession รับตัวชี้ไปยังวัตถุCInternetSessionที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ?
GetServerName ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อที่ได้รับ?

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการ HINTERNET การจัดการลงในเซสชันอินเทอร์เน็ต?

ภาพรวม CInternetConnection |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index