สมาชิกของคลาส CHttpFilterContext

ข้อมูลสมาชิก

m_pFC ตัวชี้การโครงสร้างHTTP_FILTER_CONTEXT?

ก่อสร้าง

CHttpFilterContext โครงสร้างวัตถุCHttpFilterContext?

แอตทริบิวต์

GetServerVariable สำเนา informationnbsp เกี่ยวข้องกับ การเชื่อมต่อแบบ HTTP หรือเซิร์ฟเวอร์เอง ลงในบัฟเฟอร์ที่ระบุให้ โดยผู้เรียก(&N)?
AddResponseHeaders เพิ่มหัวข้อการตอบสนองของ HTTP?
WriteClient เขียนข้อมูลดิบไปยังไคลเอนต์ทันที?
AllocMem การจัดสรรหน่วยความจำบัฟเฟอร์?
ServerSupportFunction แสดงข้อมูลทั่วไปของ ISA ไปยังไคลเอ็นต์?

ภาพรวม CHttpFilterContext |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspHTTP_FILTER_CONTEXT(&N)

Index