CHttpConnection::CHttpConnection

CHttpConnection ();

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกถูกเรียกเมื่อต้องการสร้างวัตถุCHttpConnection คุณไม่เคยสร้างเป็นCHttpConnectionโดยตรง ค่อนข้าง คุณสร้างวัตถุ โดยการเรียกCInternetSession::GetHttpConnection?

ภาพรวม CHttpConnection |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCInternetSession::GetHttpConnection, CFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection(&N)

Index