สมาชิกของคลาส CHotKeyCtrl

ก่อสร้าง

CHotKeyCtrl โครงสร้างวัตถุCHotKeyCtrl?
สร้าง สร้างตัวควบคุมหลักที่ร้อน และแนบไปกับวัตถุCHotKeyCtrl?

แอตทริบิวต์

SetHotKey การตั้งค่าแป้นลัดสำหรับตัวควบคุมหลักที่ร้อน?
GetHotKey ดึงรหัสคีย์เสมือนและตัวปรับเปลี่ยนสถานะของแป้นลัดจากปุ่มควบคุมแบบร้อน?

การดำเนินการ

SetRules กำหนดชุดที่ไม่ถูกต้องและการรวมตัวปรับแต่งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมหลักที่ร้อน?

ภาพรวม CHotKeyCtrl |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index