CHotKeyCtrl::CHotKeyCtrl

CHotKeyCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCHotKeyCtrl?

ภาพรวม CHotKeyCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHotKeyCtrl::Create(&N)

Index