CHeaderCtrl::CHeaderCtrl

CHeaderCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCHeaderCtrl?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl::Create(&N)

Index