สมาชิกของคลาส CGopherLocator

ก่อสร้าง

CGopherLocator โครงสร้างวัตถุCGopherLocator?

แอตทริบิวต์

GetLocatorType Gopher แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่แยกวิเคราะห์ และกำหนดลักษณะของ?

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการ LPCTSTR จัดเก็บในวัตถุCGopherLocatorเป็นสตริ C-ลักษณะอักขระเข้าถึงโดยตรง?

ภาพรวม CGopherLocator |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index