สมาชิกของคลาส CGopherFileFind

ก่อสร้าง

CGopherFileFind โครงสร้างวัตถุCGopherFileFind?

แอตทริบิวต์

FindFile ค้นหาแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ gopher?
FindNextFile ต่อการค้นหาแฟ้มจากสายก่อนหน้าการFindFile?
GetLocator รับวัตถุCGopherLocator?
GetScreenName ได้รับชื่อของหน้าจอ gopher?
GetLength ได้รับความยาวของที่พบแฟ้ม ไบต์?

ภาพรวม CGopherFileFind |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFtpFileFind, CFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile(&N)

Index