สมาชิกของคลาส CGopherConnection

ก่อสร้าง

CGopherConnection โครงสร้างวัตถุCGopherConnection?

การดำเนินการ

OpenFile เปิดแฟ้ม gopher?
CreateLocator สร้างวัตถุCGopherLocatorในการค้นหาแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ gopher?
GetAttribute ดึงแอตทริบิวต์ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ gopher?

ภาพรวม CGopherConnection |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFtpConnection, CHttpConnection, CInternetConnection, CGopherFileFind(&N)

Index