CGdiObject::CGdiObject

CGdiObject ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCGdiObject คุณไม่เคยสร้างเป็นCGdiObjectโดยตรง ค่อนข้าง คุณสร้างวัตถุจากชั้นได้รับมา เช่นCPenหรือCbrushอย่างใดอย่างหนึ่ง?

ภาพรวม CGdiObject |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPen, CBrush, CFont, CBitmap, CRgn, CPalette(&N)

Index