สมาชิกของคลาส CFtpFileFind

ก่อสร้าง

CFtpFileFind โครงสร้างวัตถุCFtpFileFind?

การดำเนินการ

FindFile ค้นหาแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ FTP?
FindNextFile ต่อการค้นหาแฟ้มจากสายก่อนหน้าการFindFile?
GetFileURL ได้รับ URL รวมทั้งเส้นทาง ค้นหาแฟ้ม?

ภาพรวม CFtpFileFind |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFtpFileFind, CGopherFileFind, CInternetFile, CGopherFile, CHttpFile(&N)

Index