CFontHolder

CFontHolderไม่มีคลาสพื้นฐาน?

คลาCFontHolderซึ่งการทำงานของวัตถุแบบอักษร Windows และอินเทอร์เฟซสำหรับIFont encapsulates ใช้ในการนำหุ้นคุณสมบัติแบบอักษร?

ใช้คลาสนี้เพื่อใช้คุณสมบัติแบบอักษรที่กำหนดเองสำหรับตัวควบคุมของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างคุณสมบัติเช่นนี้ ให้ดูบทความ ตัวควบคุม ActiveX: แบบอักษรที่ใช้ในตัวควบคุม ActiveXในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxctl.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPropExchange(&N)

Index