CFindReplaceDialog::CFindReplaceDialog

CFindReplaceDialog ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCFindReplaceDialog CFindReplaceDialogวัตถุจะถูกสร้างขึ้นบนกองกับตัวดำเนินการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างวัตถุCFindReplaceDialogดูภาพรวมCFindReplaceDialog ใช้ฟังก์ชันสมาชิกสร้างเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ?

ภาพรวม CFindReplaceDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFindReplaceDialog::Create(&N)

Index