CException::CException

CException (BOOL b_AutoDelete);

พารามิเตอร์

bAutoDelete

ระบุเป็นจริงถ้าหน่วยความจำสำหรับวัตถุCExceptionได้ถูกจัดสรรบนกอง ซึ่งจะทำให้วัตถุCExceptionจะถูกลบเมื่อเรียกว่าฟังก์ชันสมาชิกลบเพื่อลบข้อยกเว้น ระบุเป็น FALSEถ้าวัตถุCExceptionในกองซ้อน หรือเป็นวัตถุส่วนกลาง ในกรณีนี้ วัตถุCExceptionจะไม่ถูกลบเมื่อเรียกว่าฟังก์ชันลบสมาชิก?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกโครงสร้างวัตถุCException คุณควรตรงสร้างวัตถุCExceptionใช้ใหม่ ใช้ตัวสร้างนี้เมื่อคุณสืบทอดคลามาจากCexception?

ภาพรวม CException |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index