CDocument::CDocument

CDocument ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCDocument กรอบการจัดการสร้างเอกสารสำหรับคุณ แทนที่ฟังก์ชันสมาชิกOnNewDocumentเพื่อทำการเตรียมใช้งานบนพื้นฐานต่อเอกสาร นี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปพลิเคชันอินเทอร์เฟซ (SDI) เอกสารเดียว?

ภาพรวม CDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocument::OnNewDocument, CDocument::OnOpenDocument(&N)

Index