CDC::GetROP2nbsp(&N);

int GetROP2 ( ) const

ส่งกลับค่า

โหมดการวาด สำหรับรายการของค่าโหมดรูปวาด ดูฟังก์ชันสมาชิกSetROP2?

หมายเหตุ

ดึงรูปวาดโหมดปัจจุบัน โหมดการวาดระบุวิธีรวมกันสีปากกาและการตกแต่งภายในของวัตถุเติม ด้วยสีบนพื้นผิวจอแสดงผลเรียบร้อยแล้ว?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::GetDeviceCaps, CDC::SetROP2, :: GetROP2(&N)

Index