CDBVariant::CDBVariant

CDBVariant ();

หมายเหตุ

สร้างวัตถุ NULL CDBVariant ตั้งค่าข้อมูลสมาชิกm_dwType DBVT_NULL?

ภาพรวม CDBVariant |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDBVariant::m_dwType(&N)

Index