CDateTimeCtrl::CDateTimeCtrl

CDateTimeCtrl ();

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อสร้างวัตถุCDateTimeCtrl?

ภาพรวม CDateTimeCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDateTimeCtrl::Create(&N)

Index