สมาชิกของคลาส CDataExchange

ข้อมูลสมาชิก

m_bSaveAndValidate ตั้งค่าสถานะสำหรับทิศทางของ DDX และ DDV?
m_pDlgWnd กล่องโต้ตอบหรือหน้าต่างที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้สถานที่?

การดำเนินการ

PrepareCtrl เตรียมตัวควบคุมที่ระบุสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือตรวจสอบ ใช้สำหรับตัวควบคุม nonedit?
PrepareEditCtrl เตรียมตัวควบคุมการแก้ไขที่ระบุสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือตรวจสอบ?
ล้มเหลว เรียกว่าเมื่อตรวจสอบล้มเหลว ตั้งโฟกัสไปยังตัวควบคุมก่อนหน้านี้ และข้อผิดพลาดข้อยกเว้น?

ภาพรวม CDataExchange |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index