สมาชิกของคลาส CDaoException

ข้อมูลสมาชิก

m_scode ค่าSCODEเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาด?
m_nAfxDaoError ประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาดแบบขยายสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ในคลาสที่ MFC DAO?
m_pErrorInfo ตัวชี้วัตถุCDaoErrorInfoที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุผิดพลาด DAO หนึ่ง?

ก่อสร้าง

CDaoException โครงสร้างวัตถุCDaoException?

การดำเนินการ

GetErrorCount ส่งกลับจำนวนของข้อผิดพลาดในคอลเลกชันของข้อผิดพลาดของกลไกจัดการฐานข้อมูล?
GetErrorInfo ส่งกลับข้อผิดพลาดของข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุข้อผิดพลาดเฉพาะในคอลเลกชันของข้อผิดพลาด?

ภาพรวม CDaoException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index