CDaoDatabase::GetQueryDefCount

สั้น GetQueryDefCount ()
โยน (CDaoException, CMemoryException);

ส่งกลับค่า

จำนวนแบบสอบถามที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกข้อมูลหมายเลขของแบบสอบถามที่กำหนดไว้ในคอลเลกชันของ QueryDefs ของฐานข้อมูล เป็นประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องวน querydefs ทั้งหมดในคอลเลกชัน QueryDefs GetQueryDefCount เมื่อต้องการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามที่กำหนดในคอลเลกชัน ดูGetQueryDefInfo?

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและวัตถุ querydef ดูบทความ DAO แบบสอบถามและ DAO QueryDef บทความทั้งสองอยู่ในVisual c ++ Programmer ของรายการแนะนำ?

ภาพรวม CDaoDatabase |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index