สมาชิกของคลาส CConnectionPoint

การดำเนินการ

GetConnections ดึงจุดเชื่อมต่อทั้งหมดในแผนผังการเชื่อมต่อ?

Overridables

GetContainer ดึงในคอนเทนเนอร์ของตัวควบคุมที่เป็นเจ้าของแผนผังการเชื่อมต่อ?
GetIID ดึง ID อินเทอร์เฟซของจุดเชื่อมต่อ?
GetMaxConnections ดึงข้อมูลหมายเลขสูงสุดของจุดเชื่อมต่อที่ได้รับการสนับสนุน โดยตัวควบคุม?
OnAdvise เรียกว่าตามกรอบเมื่อสร้าง หรือแบ่งการเชื่อมต่อ?

ภาพรวม CConnectionPoint |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index